Vinyasa Flow

Vinyasayoga är en dynamisk och fritt flödande yogaform. Ordet vinyasa innebär just flöde och denna form passar jättebra för dig som vill ha en varierad yogapraktik och utmanas fysiskt och mentalt.

Vinyasa betyder ”andningssynkroniserad rörelse". Och det är precis det vi gör, i vinyasayoga följer rörelserna andningen i ett dynamisk flöde mellan olika positioner. Klasserna kan ha olika intensitet och upplägg, vissa präglas mer av meditation, vissa har mer kraftfulla positioner och fokuseras på det spirituella.