Hatha Yoga

En mjukare form av fysisk yoga där du inte är bunden till en fast serie av rörelse, du stannar istället upp i positionerna för att utöva god alignement.
Hatha yogans mer statiska ställningar bygger upp styrka och ökar flexibiliteten i musklerna så att de blir långa och uthålliga. I och med detta flödar energierna friare och lättare, vilket både lindrar, botar och förebygger sjukdomar.

Stavelsen ha betyder solen och tha månen. Ordet yoga betyder förening eller kraftfull, och hatha yoga är alltså en förening mellan solens (Shiva, maskulin) och månens (Shakti, feminin) principer. Ordet hathayoga användes först i Hatha Yoga Pradipika, en skrift om yoga från 1500-talet.

Föreningen mellan dessa två universella grundenergier skapar balans och harmoni hos utövaren. När du tränar Hathayoga balanserar du den maskulina och feminina energin som finns hos alla. Detta gör att kroppen blir mjuk, stark och flexibel genom regelbunden träning. Stelhet, värk och svaghet försvinner successivt, beroende på i vilken takt man väljer att träna. 


Hatha Flow är en form av hatha yoga där vi jobbar mer flödande genom klasserna, vi använder oss av det dynamiska flödet och vinyasas.